Menu
Home Page
Home Page

Goytre Fawr Primary School Welsh page

Croeso i dudalen Cymraeg ein hysgol!

 

Welcome to our school Welsh page!

 

We promote bilingualism by using the Welsh language across the curriculum and throughout the school day, encouraging the children to do the same.

 

Here are some phrases that the children use during a normal school day:

Bore da - Good morning

Prynhawn da - Good afternoon

Ga i ddiod os gwelwch yn dda? - May I have a drink please?

Ga i peldroed? - May I have a football?

Beth wyt ti'n hoffi? - What do you like?

Hwyl fawr- Goodbye

Diolch - Thank you

Croeso – Welcome

Dw i'n hoffi ysgol! - I like school!

 

Croeso i dudalen Cymraeg ein hysgol. Rydym yn falch i fod yn sefydliad Cymraeg ac fel ysgol, rydym yn ymhyfrydu yn ein cyraeddiadau yn hynny o beth. Yr ydym bob amser yn datblygu ffyrdd newydd i hybu’n Cymreictod, a bydd ein plant ac athrawon yr ysgol yn cymryd pob cyfle i siarad Cymraeg.

 

Yn isod, gweler geiriau a brawddegau yn y Gymraeg byddwn yn defnyddio yn yr Ysgol, er mwyn i chi ymarfer siarad Cymraeg gyda'ch plant. Yn y dyfodol, rydym yn gobeithio darparu cysylltiadau i wefannau Cymraeg ynghyd a mwy o wybodaeth yngln â'r Cwricwlwm Cymraeg

 

Welcome to our schools Welsh page. We're proud to be a Welsh school, and are proud of our achievements so far with regard to this.

 

We are constantly thinking of new ways to promote our 'Welshness', and both the children and teachers, take every opportunity to speak the Welsh language as part of our everyday routine.

 

Below you will find a link to some of the useful words and phrases, in Welsh, that we use in school. These are words and phrases that you could practise with your children (the English translation is provided). Also, there is a link below which will take you to information about the Curriculum Cymreig.

 

We also hope to be able to provide links to more Welsh websites from this page in the future.

Information for parents, regarding the National Curriculum in Wales to follow.

Top